Bohové starověkých Keltů

lord_of_wild_things_by_thatoddowl-d5b4y8n

Jak jsem slíbila v článku o náboženství Keltů, přináším pokračování čtení o tomto starobylém etniku. Tentokrát vám chci přiblížit bohy, které uctívali a kterým nabízeli svoje oběti. Jsou asi méně známí než bohové Germánů Thór a Ódin, ale jsou úplně stejně zajímaví. Keltští bohové mají blíž k zemi a přírodě, jsou původnější a syrovější. A jsou ambivalentní – nemají jasně vymezené pravomoce ani povahy, mohou být tedy zároveň válečníci i léčitelé. Podobně jako hinduistický Šiva mohou život dávat i brát…

Pokračuj ve čtení →

Líbilo se? Pomohlo? Sdílej!

Náboženství starověkých Keltů

Starověcí Keltové. První etnikum na našem území, které známe jménem. Dodnes mají svoje obdivovatele, i já se mezi ně do jisté míry řadím.

Odkud přišli? Co nich víme? Jak vypadaly jejich svatyně? Skutečně vykonávali lidské oběti? Jak pohřbívali svoje mrtvé? Na tyto otázky se pokusím v článku stručně odpovědět (a na konci vám prozradím, jaká další keltská témata mám pro vás nachystaná).

Pokračuj ve čtení →

Líbilo se? Pomohlo? Sdílej!

Waldhauser: Keltské Čechy


 

Průvodce po pozůstatcích keltských sídel, které se před námi více či méně nápadně vynořují v české krajině, sepsal PhDr. Jiří Waldhauser. Osobnost tohoto známého českého archeologa, odborníka právě na dobu laténskou, dává tušit, že tato kniha v záplavě mnoha pojednání, která patří do současné módní keltofilské vlny, vyniká snahou o pravdivost podávaných informací. Vše je podložené archeologickým průzkumem, ať už konkrétními nálezy nebo terénním mapováním.

Pokračuj ve čtení →

Líbilo se? Pomohlo? Sdílej!