Formování arabského etnika a první kmenové říše

Asif Akbar oman knife m
Jak vypadal Arabský poloostrov před Mohamedem? V tomto článku o předislámské Arábii se zaměřím na první neolitické kultury Arabského poloostrova, první arabské kmeny, proto-arabské kultury a první arabské říše Thamud a Ād.

Arabové patří k semitským etnikům, stejně jako staří Aramejci, Akkaďané nebo Kanaánci. Za jejich pravlast je pokládaná oblast mezi Mezopotámií a Súdánem, tedy hlavně Arabský poloostrov, který se člení na několik geografických celků: jižní úrodné oblasti (dnešní Jemen), východní (dnešní Omán) a západní pobřeží a vnitřní pouště.
Východ Arábie byl ve starověku méně suchý než je dnes. Od 7. do 4. tis. př.l. se tam rozvíjela ubajdská neolitická kultura. Šlo o kulturu příbuznou Mezopotamské civilizaci, znali zemědělství, zavlažování, kolo, keramiku. Od 4. tis. př.l. byla nahrazena chalkolitickou dilmunskou kulturou, která sídlila v dnešním Bahrajnu. Měď z dilmunských nalezišť putovala přes Mezopotámii až do Indie. Dilmun je také důležitý pro sumerskou mytologii jako domov bohyně Ninlil a místo věčného života, kam hrdiny převážel Uttanapišti.
Na východním pobřeží, v severním Ománu, v polovině 3. tis. př.l. vznikla kultura Umm an-Nar, pro kterou byly chrakteristické kruhové hroby ohraničené valem z pečlivě opracovaných kamenů. Od konce 3. tis. ji nahradila kultura Wadi Suq. Obě kultury už patří k proto-arabským.
Jižně od těchto kultur ve stejné době existoval region, ze kterého proudila drahocená měď a kámen diorit do celého tehdy známého světa (Mezopotámie, Egypt, Indie). Tento region se označoval jako Magan, Makkan, Manu – podle toho, v jaké zemi se o něm psalo.
Z úrodné jižní Arábie se ve 3. tis. př.l. vyváželo koření (skořice) a vonné pryskyřice (kadidlo a myrha), které se používaly při náboženských obřadech, při výrobě parfémů, sladkostí a ve farmacii. Oblast se tak stala cílem tažení Egypťanů i mezopotámských států. Výpravy Egypta do Jemenu za účelem získání skořice a myrhy popisuje Hérodotos.
Mezi 13. a 9. st. př.l. proběhla důležitá domestikace velbloudů. Od té doby mohli lidé začít osídlovat vnitřní pouště a polopouště. V této době se v asyrských textech poprvé objevuje označení “Arab”, které označuje typický životní styl beduínů – jezdců na velbloudech.
Na počátku 2. tis. př.l. ovládl jižní a střední a severozápadní Arábii kmenový svaz Thamud. Zde poprvé můžeme mluvit o arabském etniku a arabské říši. Vytvořili i nejstarší arabské písmo (petroglyfy). Známé jsou jejich skalní chrámy a obydlí v pohoří Athlab poblíž Meda’in Saleh.
Thamudi
Další kmen, který vytvořil říši, je Ād. Říše se rozkládala blízko pohoří Dhofar, na okraji pouště Rub al-Chálí. Tudy probíhaly obchodní cesty a zde proběhla domestikace velbloudů. Jejich hlavním městem byl Ubar, město tisíce pilířů. Prvním legendárním vládcem byl Ad ibn Kin´ad, další legendy zmiňují Šaddada, vládce města tísíce pilířů, který se objevuje např. v pohádkách tisíce a jedné noci. Podle Koránu uctívali v Uberu kamenné idoly. Město bylo pravděpodobně zničeno přírodní katastrofou.

Literatura

Bouček, Jaroslav. 2005. Saúdská Arábie. Stručná historie států. Praha: Libri
Image copyright:

Líbilo se? Pomohlo? Sdílej!

Chci napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *