Religionistika

Vystudovala jsem religionistiku. Bakaláře na Univerzitě Pardubice pod vedením Ivana Odila Štampacha, Martina Fárka, RomanaPaďouka, Jana Jandourka a dalších a později jsem pokračovala na Masarykově univerzitě v Brně, kde jsem měla štěstí na taková jména jako Luboš Bělka a Dušan Lužný.

Co je to religionistika? Humanitní věda, která zkoumá náboženství v jejich různých podobách – náboženské představy, jevy, proudy, formy, skutečnosti, symboly a celé náboženské systémy, a analyzuje historické, kulturní a myšlenkové kontexty, ve kterých náboženství existují.

Sice jsem se tomu nikdy profesně nevěnovala, ale zůstalo mi velké množství poznámek z přednášek od všech těch úžasných lidí, se kterými jsem se díky studiu potkala, výpisků z knih a podkladů k seminárním a diplomovým pracím. Ráda bych se o ně s vámi podělila.

Co si můžete zatím na tomto blogu přečíst?

Teoretické otázky. Co a jak zkoumá religionistika? Co je to náboženství? Co je sekta? Jak lze náboženství zkoumat pomocí vědy? Co je to věda?

Výzkum náboženství v kontextu ostatních humanitních věd – psychologie, sociologie, antropologie, historie, lingvistiky…

 • Speciální religionistika

Konkrétní náboženství, směry, víry a představy.

 • Pravěká náboženství
    1. – náboženství Předního východu
    2. – náboženství antiky (doba Řecka a Říma)
    3. – náboženství Keltů
    4. – náboženství Germánů
    5. – náboženství Slovanů
 • Světová náboženství
 • Etnická náboženství
 • Eko-religiozita aneb posvátnost přírody, Matka Země a všechno okolo

Výpis posledních článků:

Pavel Říčan: Psychologie náboženství

V dnešní recenzi se vrátím k mým religionistickým studiím. Tato kniha je ukázkou toho, proč mě tato studia bavila i proč mě bavit přestala. V celé knize, která je napsaná velmi fundovaně a zajímavě, se totiž nedozvíte skoro nic ze skutečného světa náboženských představ, pouze o akademickém teoretickém studiu těchto fenoménů. O tom, jak o […]

Posted in Kontexty, Odborná a ostatní | Leave a comment

Archetypy podle C. G. Junga a literatura

Nauka o archetypech tvoří jádro Jungovy analytické psychologie. Pojem převzal ze starších, pozdně antických spisů. Archetypy můžeme popsat i slovy biologické vědy jako geneticky zakotvené, evolučně získané univerzální systémy; dispozice a potenciály prožívání a chování, formy představ. Jsou to kolektivní dějinné zkušenosti lidstva; obrazy určitých tendencí a sil přítomných v nás, vnitřních instinktivních struktur, které […]

Posted in Knihy blog, Kontexty | Leave a comment

Sumerské mýty

Mýtus v literárním smyslu je vyprávění se symbolickým nebo posvátným významem, v platonské tradici často mylně považované za hloupé výmysly. V antropologii a religionistice je to ale příběh, který má zvláštní společenskou funkci a poukazuje na významné společenské události. Podle Bronislawa Malinowského mýtus obsahuje zkušenosti z boje o přežití – jak na úrovni jednotlivce, tak […]

Posted in Kapitoly z dějin literatury, Přední Východ, Starověká náboženství | Leave a comment

Dějiny literatury: starověký Sumer

První kapitola dějin literatury je napsaná v jazyce Sumerů, klínovým písmem na hliněných tabulkách. Nejznámější je tzv. Epos o Gilgamešovi, tedy ve skutečnosti a původně série eposů, pojednávající o legendárním panovníkovi Uruku. Ale sumerská literatura zdaleka není jen Epos o Gilgamešovi. V tomto článku se dozvíte, kde a kdy sumerská literatura vznikla, jaké jsou nejstarší […]

Posted in Kapitoly z dějin literatury, Přední Východ | Leave a comment