Religionistika

Vystudovala jsem religionistiku. Bakaláře na Univerzitě Pardubice pod vedením Ivana Odila Štampacha, Martina Fárka, RomanaPaďouka, Jana Jandourka a dalších a později jsem pokračovala na Masarykově univerzitě v Brně, kde jsem měla štěstí na taková jména jako Luboš Bělka a Dušan Lužný.

Co je to religionistika? Humanitní věda, která zkoumá náboženství v jejich různých podobách – náboženské představy, jevy, proudy, formy, skutečnosti, symboly a celé náboženské systémy, a analyzuje historické, kulturní a myšlenkové kontexty, ve kterých náboženství existují.

Sice jsem se tomu nikdy profesně nevěnovala, ale zůstalo mi velké množství poznámek z přednášek od všech těch úžasných lidí, se kterými jsem se díky studiu potkala, výpisků z knih a podkladů k seminárním a diplomovým pracím. Ráda bych se o ně s vámi podělila.

Co si můžete zatím na tomto blogu přečíst?

Teoretické otázky. Co a jak zkoumá religionistika? Co je to náboženství? Co je sekta? Jak lze náboženství zkoumat pomocí vědy? Co je to věda?

Výzkum náboženství v kontextu ostatních humanitních věd – psychologie, sociologie, antropologie, historie, lingvistiky…

 • Speciální religionistika

Konkrétní náboženství, směry, víry a představy.

    1. – náboženství Předního východu
    2. – náboženství antiky (doba Řecka a Říma)
    3. – náboženství Keltů
    4. – náboženství Germánů
    5. – náboženství Slovanů
 • Světová náboženství
 • Eko-religiozita aneb posvátnost přírody, Matka Země a všechno okolo

Výpis posledních článků:

Knihy o vztahu náboženství a ekologie

Nejsem zdaleka jediná ani první, kdo se tématem vztahu náboženství (případně filozofických postojů) a ekologického / přírodě přátelského myšlení zabývá. Jako první podnítila debatu mezi laiky i vědci esej The Historical Roots of our Ecologic Crisis (Historické kořeny naší ekologické krize), kterou roku 1967 publikoval Lynn White. K obsahu, myšlenkám a kritice této eseje se […]

Posted in Náboženství a ekologická krize, Religio | Leave a comment

Náboženství a ekologická krize

Kdysi, před 12 lety, jsem napsala magisterskou práci z religionistiky na téma “Strategie resakralizace přírody”. Pod těmito cizími slovy se skrýval popis jednoho zajímavého fenoménu současné doby. Všimla jsem si, že některé náboženské směry berou velmi vážně ekologickou krizi a výrazně na ni reagují. Někdy až tak, že se pokoušejí o nové zbožštění přírody nebo […]

Posted in Náboženství a ekologická krize, Religio | 1 Comment

Náboženství středního paleolitu

Jak vypadaly náboženské představy prvních lidí v době kamenné? V tomto článku si připomene kultury starší a střední doby kamenné a jejich rituály související s vírou v duše a kultem zvířat. Doba kamenná je období vývoje, kdy lidé dosud neuměli pracovat s kovy. Rozděluje se na čtyři období: starší paleolit (3 mil. – 250 000 př. l.): Homo […]

Posted in Pravěká náboženství, Religio | Leave a comment

Pavel Říčan: Psychologie náboženství

V dnešní recenzi se vrátím k mým religionistickým studiím. Tato kniha je ukázkou toho, proč mě tato studia bavila i proč mě bavit přestala. V celé knize, která je napsaná velmi fundovaně a zajímavě, se totiž nedozvíte skoro nic ze skutečného světa náboženských představ, pouze o akademickém teoretickém studiu těchto fenoménů. O tom, jak o […]

Posted in Kontexty, Odborná a ostatní | Leave a comment