Náboženství středního paleolitu

Jak vypadaly náboženské představy prvních lidí v době kamenné? V tomto článku si připomene kultury starší a střední doby kamenné a jejich rituály související s vírou v duše a kultem zvířat.

Doba kamenná

je období vývoje, kdy lidé dosud neuměli pracovat s kovy. Rozděluje se na čtyři období:

 • starší paleolit (3 mil. – 250 000 př. l.): Homo habilis, Homo erectus, Homo antecessor, Homo heidelbergensis ad.
 • střední paleolit (250 000 – 40 000 př. l.): Homo sapiens neandertalensis
 • mladší paleolit (40 000 – 10 000 př. l.): Homo sapiens sapiens
 • pozdní paleolit / mezolit (pro střední Evropu 10 000 – 6000 př. l.):

Starší paleolit

Kultury staršího paleolitu:

 • oldovanská (Oldowan) (2,7-0,5 mil. př. l.)
 • acheuléen (Acheulean) (1,4 mil. – 100 000 př. l.)

Pro období staršího paleolitu nemáme žádné doklady o náboženství.

Střední paleolit 

Kultury středního paleolitu:

 • acheuléen (Acheulean) (1,4 mil. – 100 000 př. l.)
 • moustérien (220 000 – 40 000 př. l. – jejím nositelem byl člověk neandrtálský, na Moravě jeskyně Šipka a Švédův stůl)
 • taubachien (130 000 – 80 000 př. l., střední Evropa, na Moravě jeskyně Kůlna a v Předmostí u Přerova)

V tomto období registrujeme první známky duchovního života:

 • úcta k mrtvým – první pohřby možná už od 300 000 př. l., jistě od cca 130 000 př. l. – pohřebiště Krapina (Chorvatsko)
 • první rituální pohřeb cca 100 000 př. l., Qafzeh v Izraeli – použití červené hlinky
 • lovecký kult – vytvoření systému vztahů mezi lovcem a zvěří – mystická sounáležitost
 • kult ohně
 • obětní šachty
 • kult medvědích lebek (Alpy) 

Eliade zdůrazňuje také:

 • vzpřímené postavení – osovost (orientace ve světě, rozvržení světa podle svislé osy) 
 • magie nástroje a zbraně, zvl. střely na dálku
 • zabití zvířete jako rituál, náboženský význam kostí a lebky
 • odesílání duše mrtvého zvířete do jeho “duchovní vlasti” 
 • rituální užití červené hlinky – symbolizuje krev (od 100 000 do 15 000 př. l.)
 • pohřbívání v embryonální poloze může značit víru ve znovuzrození

Náboženstvím středního paleolitu tedy byl dynamismus / animatismus – víra, že příroda a její součásti je oživená duchovní silou. Souvisí s vírou v duši a posmrtný život (člověk, ale i zvířata a rostliny obsahují určité duchovní jádro, které trvá i po smrti), obětmi (duše nebo duchy je možné si naklonit), rituály, tabu atd.

Chauvetova jeskyně (cca 30 000 př. l.)

Literatura: 

Podborský, Vladimír. 1994. Náboženství našich prapředků. Brno: FF MU (stručné, edice Věda do kapsy) 

Podborský, Vladimír. 2006. Náboženství pravěkých Evropanů. Brno: FF MU (rozsáhlá barevná publikace, úvod do archeoreligionistiky, nejlepší co si můžete přečíst) 

Eliade, Mircea. 1995. Dějiny náboženského myšlení I. Praha: Oikoymenh (jeho interpretace jsou překonané, ale základ ne) 

Neustupný, J. 1940. Náboženství pravěkého lidstva v Čechách a na Moravě. Praha (starší pohled) 

Kasi Eswarappa, Gladis S. Mathew: Animatism. 2019

Absolvované předměty: 

RLB34 Pravěká náboženství Evropy – Prof. PhDr. V. Podborský, DrSc.

RLB42 Ženský princip v archaických náboženstvích – PhDr. D. Papoušek, Ph.D. 

Líbilo se? Pomohlo? Sdílej!

Chci napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *