O Gilgamešovi a historicitě mýtických postav

V tomto článku se podíváme na postavu sumerského krále Gilgameše. Byla to skutečný historická osobnost, nebo je to jen mýtus, součást eposu o Gilgamešovi? Kdy žil? Existovaly ostatní postavy, které jsou v eposu zmiňované?

Už v “seznamu bohů ze Šuruppaku” z téhož století, kdy údajně žil (26. st. př. l.), byl Gilgameš uváděný jako bůh. Jeho matka Ninsun je chápaná jako bohyně už v nejstarších záznamech. Další panovníci se často odvolávali na to, že jsou potomci Gilgameše-boha. Šlo tedy o mýtického krále-zakladatele? Na Gilgameše jako božského ochránce sumerských měst a králů se odvolává zvl. panovník Ur-Nammu (vládl 2112 – 2095 př. l.) a jeho nástupce Šulgi (2094 – 2047 př. l.). V hepatoskopii (věštění z jater) byla věštba, která předpovídala zemi mocného krále, nazývaná “Gilgamešovo znamení”.

V pozdější asyrské tradici začal být Gilgameš chápaný jako vládce města v podsvětí a soudce zemřelých, jako podsvětní bůh, kterému byly přinášené oběti. Byl také pánem podsvětní kletby. V babylónském kalendáři mu byl zasvěcen pátý měsíc (Abu), měsíc největšího vedra a sucha. V té době byly pořádané rituální zápasy mladých mužů a zaklínací rituály.

Nejstarší zmínku o Gilgamešovi, kterou můžeme chápat jako historický pramen, najdeme v mýtickém Seznamu sumerských králů, podle kterého v dávných dobách sestoupilo království z nebe, nejdřív do Eridu, potom do Bad-tibiry, Laraku, Sipparu a Šuruppaku. V těchto městech vládlo celkem 8 králů po dobu 241 200 let. Poslední z nich přežil potopu světa. Po potopě sestoupilo království nějdřív do Kiše, kde panoval i mýtický Etana, který létal na orlovi a hledal rostlinu zrození. Po 24 510 letech v době panování Akky (Aggy) byl Kiš dobyt a království přeneseno do Uruku. První král Meskiaggašer byl syn boha slunce Utua. Jeho vnuk Lugalbanda panoval 1200 let. Gilgameš je pokládán za Lugalbandova syna nebo vnuka.

Z historických záznamů můžeme datovat panování předposledního krále legendární I. kišské dynastie – Mebaragesiho (En-mebaragesiho) do období 2630-2600 př. l. Jeho syn Akka (Agga) je známý jako protivník Gilgameše. V Seznamu králů jsou dynastie uváděné jedna po druhé, ale ve skutečnosti se jejich vlády překrývaly a střídaly. Vládu Gilgameše v Uruku tak můžeme datovat do 26. st. př. l.

O Gilgamešovi se nejčastěji dozvídáme v souvislosti s jeho stavební činností – opravil chrámy, postavil urucké hradby. Existuje dopis krále Gilgameše králi Sargonovi a další texty, u kterých není jasné, jestli jsou skutečné nebo fiktivní (třeba výzva, aby král poslal obrovské množství zlata a drahokamů na sochu Gilgamešova přítele Enkidua).

Jestli byl Gilgameš historická osobnost, která byla zbožštěná, nebo bůh, který byl zhistorizovaný, není dodnes jasné. Podobné dohady existují u mnoha mýtických postav nebo postav svatých, včetně našeho knížete Čecha, Kroka i Václava (pěkně o tom píše Kalandra v Českém pohanství). V nejstarších dobách neexistovala moderní objektivní historiografie (a je otázkou, jestli ten náš popis dějin je objektivní…). Všechny záznamy měly určitý náboženský podtext. I historické záznamy přikládají legendárním králům polo-božské vlastnosti (např. život dlouhý 25 000 let, realizace velkých staveb a hrdinských činů).

Kde je tedy pravda? Bohužel, na tuto otázku odpověď neznám. Každopádně většina vědců se shoduje, že panovník jménem Gilgameš skutečně existoval. Nakolik byl ale podobný tomu z eposu, nebo jestli měl i přítele jménem Enkidu, to nám už nikdo neprozradí.

Literatura:

Prosecký J., Hruška B., Rychtařík M.: Epos o Gilgamešovi. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003

Líbilo se? Pomohlo? Sdílej!

Chci napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *