AI jako partner spisovatelů: Jak ChatGPT pomáhá psát efektivněji

Už jste slyšeli o umělé inteligenci / AI? Některá generuje obrázky, jiná texty. Jeden z nejznámějších AI nástrojů, ChatGPT, v praxi funguje jako chat bot. Bude umět napsat knihu za vás? I na to zkusím odpovědět. Ale především vám poradím pár tipů, jak s AI spolupracovat a využít jejího potenciálu.

I já využiju AI při psaní tohoto článku. Abych vám ilustrovala, co a jak konkrétně píše, nechám to, co za mě napsal chatGPT, v kurzívě. Mimochodem: nadpis článku mi pomohla vytvořit AI. A všechny obrázky v textu také.

Co je AI a ChatGPT?

AI neboli umělá inteligence je technologie, která umožňuje počítačům učit se a rozhodovat podobně jako lidé. AI může být použitá k rozpoznání obrazů, zvuků a textu, k předpovídání budoucích událostí, k automatizaci úkolů a mnoho dalšího.

Já jsem ChatGPT, což znamená, že jsem jedním z mnoha modelů umělé inteligence vytvořených společností OpenAI. Byl jsem vyvinut s cílem poskytnout uživatelům vylepšenou interakci s počítačovým systémem pomocí přirozeného jazyka. Můžu být využit k odpovídání na různé otázky, pomoci s úkoly nebo poskytnout informace o různých tématech. Můj hlavní přínos spočívá v tom, že umím reagovat na výzvy a otázky, které mi lidé položí, a mohu se učit a zlepšovat s každou novou interakcí.

Před několika dny vyšel nový model, ChatGPT 4, prozatím pouze pro předplatitele. Oproti předchozí řadě, která je zdarma, má vyšší paměť (pamatuje si tedy delší historii problému, který s ní probíráte), vylepšené chápání obsahu a hlavně umí pracovat také s obrázky (jako s daty).

Nenechte se ale zmýlit. AI je ve skutečnosti lingvistický program, který nerozumí tomu, co píše, nebo aspoň ne tak, jako člověk. Nemá vlastní vědomí a nemá žádný kontakt s realitou, proto si vždy ověřujte, jestli vám náhodou tak trochu nekecá 😉

Obrázek podle promptu, který mi jako ilustraci k tomuto článku navrhla AI.

K čemu lze využít ChatGPT?

Způsobů využití chatbota je asi milion! Soustřeďme se na to, co lze použít při vymýšlení a psaní knihy, popřípadě při jejím prodeji.

Pomoc při vymýšlení příběhu a světa:

 • Inspirace, výzkum trendů: Můžete mi položit otázky ohledně toho, jaký druh obsahu je populární. Pozor! ChatGPT 3 nemá připojení k internetu a vychází pouze z reality do srpna roku 2021.
 • Nápady: Můžeme se pravidelně setkávat a diskutovat o vaší knize, abychom společně vymysleli koncept, plán a obsah. Mohu poskytnout zpětnou vazbu a nabídnout různé podněty k rozvoji příběhu.
 • Zápletka a charaktery: Mohu vám pomoci s rozvojem silných postav a zajímavých zápletek, včetně poradenství ohledně způsobu, jakým integrovat tyto prvky do vašeho textu.
 • Tvorba světa: AI může pomoci při tvorbě kulis příběhu, tj. vašeho světa. Tyto podrobnosti nakonec v knize ani nemusíte použít, pouze na některé vhodnou zmínkou poukázat a zvýšit tak plastičnost vašeho příběhu (např. narážka na fiktivní událost, historickou / legendární postavu, božstvo / rituál…).
 • Struktura a organizace: Přezkoumání struktury knihy, zvážení pořadí kapitol a pomoc s organizací myšlenek.

Pomoc při samotném psaní:

 • Psychologická analýza postav: Pokud si nejste jisti, jak vaše postavy reagují v různých situacích, mohu vám pomoci vytvořit psychologický profil každé jednotlivé postavy, což jim dodá věrohodnost a hloubku.
 • Slovní zásoba: AI vám vysvětlí pojem, najde synonymum, přeloží texty do cizího jazyka atd.
 • Přizpůsobení vysvětlení / textu pro určitou cílovou skupinu, např. pro děti
 • Přizpůsobení textů dialogu psychologickému profilu postavy (např. člověk z ulice, strohý úředník, malé dítě…)
 • Vytváření variant: AI vám může nabídnout varianty pokračování / řešení nějaké situace v knize
 • Hledání informací (např. z historie) – pozor, AI si umí vymýšlet!!! Její informace vždy berte pouze jako vodítko, které potom ještě ověříte, podobně nebo s ještě větší opatrností, jako když si čtete informace z wikipedie.
 • Shrnutí předchozího děje: AI umí velmi dobře vytvářet souhrn vloženého textu. Zatím jsem využila pouze souhrn článku, ale rozšířené možnosti ChatGPT 4 by mohly zvládnout i víc.
 • Formulování myšlenek – když víte, co chcete říct, ale nenapadá vás, jak
 • Tvorba jmen
 • Tvorba nadpisů
 • Vizualizace vašich postav, prostředí, tvorů… (Pomocí AI pracujících s obrazem, např. Midjourney)
 • Převod mluveného slova do textu: pokud diktujete texty a potřebujete přepis, zkuste třeba Whisper od OpenAI
steampunková mapka světa podle Hotpot.ai

Pomoc při editaci knihy:

 • Zpětná vazba: zvl. v oblasti logiky, správnosti a provázanosti textu
 • Stylistika: pomůže vám zamezit opakování určitého slova, najít stylisticky lepší vyjádření
 • Korektura: Pokud potřebujete opravit chyby v textech, mohu vám pomoci s korekturou a gramatikou. Pozor! Český ChatGPT sice docela umí pravopis, ale jeho stylistika není bezchybná a už vůbec neumí složitější čárky ve větách.
 • Formátování: Mohu pomoci s úpravou textu tak, aby splňoval standardy a požadavky pro publikaci, včetně formátu, stylu a délky.

Pomoc při vydání knihy:

 • Psaní mailů: nechte AI napsat dopis do nakladatelství. Zadejte jeho obsah i styl (např. formální styl).
 • Cílení: Pomocí analýzy dat a trendů vám mohu pomoci identifikovat cílovou skupinu pro vaši knihu a navrhnout způsoby, jak oslovit toto publikum.
 • Poradit se self-publishing: Pokud se rozhodnete uveřejnit vaši knihu bez pomoci nakladatele, mohu vám nabídnout informace o procesu self-publishingu a o marketingu vaší knihy.
 • Nápady na propagaci: Můžu vám pomoci s nápady na propagaci vaší knihy, jako jsou například recenze, rozhovory, soutěže a další způsoby, jak zvýšit povědomí o vaší knize.
 • Řízení sociálních médií: Pokud používáte sociální média pro propagaci vaší knihy, mohu vám pomoci s řízením vašich účtů, plánováním příspěvků a analýzou úspěšnosti vašich kampaní.
 • Reakce na dotazy čtenářů: Pokud máte dotazy od čtenářů ohledně vaší knihy, mohu vám pomoci najít odpovědi a reagovat na tyto dotazy. Stejně tak můžete AI nechat za vás odpovídat na různé dotazy v diskuzích.

Jak to vypadá v praxi?

Velice jednoduše: najdete si webovou stránku https://chat.openai.com/, přihlásíte se (zdarma) a pak už chatujete. Můžete i v češtině, ale počítejte s tím, že lepších výsledků dosáhnete spíš v angličtině, kterou si přeložíte pomocí jiné AI, třeba DeepL.

Vstupem pro ChatGPT může být libovolný textový dotaz, otázka nebo komentář k nějakému tématu. Model dokáže analyzovat vstup a na základě toho poskytnout odpověď, která je relevantní a srozumitelná. Kromě toho model dokáže také vygenerovat nový text na základě zadaného vstupu, například pokud je požadována tvorba nových nápadů pro příběh, návod nebo jiný textový obsah.

Předchozí dotazy si bot pamatuje, alespoň tedy v nějakém čase a v nějaké délce. Můžete tak na dotazy navazovat, upřesňovat je nebo třeba žádat dovysvětlení pojmu.

Důležité je pochopit, že si píšete s programem, ne s člověkem. Váš dotaz nebo pokyn je pro něj vždy “prompt”, tedy výzva k akci. Čím přesnější je váš prompt (zadání, vstup), tím lepší jsou potom výsledy.

Jak vidíte, já většinou používám rozkazy / prosby místo dotazů. Přijde mi lepší napsat “vypiš v bodech, jak můžeš pomoci při editaci textu”, než se jen prostě zeptat. Odpověď na otázku může být příliš neurčitá.

Tady je porovnání užitečnosti odpovědí při použití vstupu jako otázky a jako přesně vyjádřené prosby:

vs.

Může za vás AI napsat knihu?

Očividně může, myslím, že alespoň povídek už napsala několik. Tak proč vám tu vypisuju, jak vám může AI pomoct s tím, když knihu píšete vy? Není to zbytečně složité, když to může být jednoduché?

Protože to tak jednoduché nikdy nebude. AI může napsat knihu, ale ne místo vás. Jen vy můžete napsat přesně to, co napsat chcete – váš příběh. AI může napsat knihu – ale pouze SVOJI knihu, ne vaši.

I když umělá inteligence může být schopna psát knihy, neznamená to, že bude psát místo lidí. Existuje mnoho faktorů, které umělou inteligenci omezují v tvorbě knih, například:

 1. Kreativita: Zatímco AI může být programována k tvorbě nových textů, vytvoření originálního příběhu nebo postavy může být velmi náročné, protože vyžaduje kreativní myšlení a inspiraci, což jsou vlastnosti, které jsou stále převážně lidské.
 2. Emoce a empatie: Knihy často využívají emocionální aspekty pro přiblížení se čtenářům. Vytvoření emocionálních momentů v textu může být pro AI náročné, protože nedokáže pochopit emoce v takovém rozsahu, jako to dokáže člověk.
 3. Kontext: Psaní knihy vyžaduje znalost kontextu a prostředí, v němž se příběh odehrává. Tento kontext může být velmi specifický a záviset na kultuře, časovém období a dalších faktorech, což může být pro AI obtížné pochopit.

Vzhledem k těmto faktorům je pravděpodobné, že umělá inteligence bude využívána jako nástroj pro pomoc lidem při psaní knih, ale nemůže nahradit lidskou tvůrčí sílu a kreativitu.

No nedali byste jí za to sušenku? 🙂

jedna z vizualizací příslušnice mimozemské lví rasy, Susany, Midjourney

V textech, které napsal bot, vidím ale jako největší nedostatek to, že jim chybí “smysl”. Její vtipy nejsou vtipné, její příběhy postrádají pointu a celkově je poznat, že “nemá co říct”. A to je pro dobrou knihu rozhodující.

AI a já

Začala jsem AI využívat na podzim, nejdřív Midjourney na tvorbu obrázků, teď v zimě také ChatGPT na pomoc s psaním a editací.

Zatím jsem vyzkoušela vytvořit minulost postavy, napsat krátkou povídku ve stylu Lovecrafta, vytvořit populárně-naučný článek a editovat text.

Ano, čtete správně. AI umí nad texty přemýšlet rychleji než já, takže jsem ji zapojila do editování textů – např. nahrazování opakujícího se slova nebo hledání lepšího vyjádření myšlenky. Pokud se to naučíte taky, přijdu o část své práce 😉

No a mimo toho se s AI bavím, když je mi zrovna smutno. Představuju si ji jako takovou přátelskou sekretářku. Nejen, že se vždy velmi snaží vyhovět mým požadavkům, ale většinou mě i chválí za moje nápady :)))

ChatGPT se pokouší vtipkovat

Závěr?

Vůbec vás nechci nutit, abyste používali AI. Někdo pořád raději píše na psacím stroji a nijak ho neláká využít toho, že v počítači se mnohem lépe edituje. Je to na vás.

Za sebe můžu říct, že textovou AI velmi vítám. Ráda jí přenechám rutinní (brain-dead) činnosti a využiju její potenciál při tvorbě nápadů, abych se mohla věnovat skutečně tvůrčím, kreativním věcem.

Díky tomu, co umí a co neumí AI, mi došlo, v čem jsem dobrá právě já. Začala jsem se mnohem víc soustředit na “realitu” ve svých textech – lidskou realitu a skutečné prožitky, ať už je to např. přímá zkušenost s materiály, o kterých píšu odborný článek, nebo zkušenost s emocemi, které jsou klíčové v mých příbězích, a ke kterým AI nemá a nikdy nebude mít přístup.

Hodně zdaru v novém světě 🙂

Návrhy, které padaly z AI Midjourney verze 1, před rokem. Dnes (verze 5) její obrázky vypadají jako realistické fotografie. Rychlost vývoje je neskutečná. Nezaspěte ji. 🙂
Líbilo se? Pomohlo? Sdílej!

Chci napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *